×

AJAX CĂN BẢN

Download Our FREE File!
AJAX CĂN BẢN - LÀM QUEN VỚI AJAX CƠ BẢN

AJAX, viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML (tạm dịch là JavaScript và XML không đồng bộ), là kỹ thuật mới để tạo các ứng dụng web giàu tính tương tác, nhanh hơn và mượt mà hơn với sự giúp đỡ của XML, HTML, CSS và JavaScript.