×

JavaScript and jQuery: Interactive Front-End Web Development

Download Our FREE File!
Cuốn sách đầy "sắc màu" này sử dụng cách tiếp cận trực quan để dạy JavaScript & jQuery, cho bạn thấy cách làm cho các trang web trở nên tương tác hơn và giao diện trực quan hơn thông qua việc sử dụng các ví dụ đầy cảm hứng. Nội dung dễ hiểu đối với người không có kinh nghiệm lập trình trước đó, ngoài việc biết cách tạo một trang web cơ bản bằng HTML & CSS. Bạn sẽ tìm hiểu được các kỹ thuật được sử dụng phổ biến trên nhiều trang web (chẳng hạn như thêm hoạt ảnh, bảng tab, thanh trượt nội dung, biểu mẫu, và sắp xếp dữ liệu) .. Giới thiệu khái niệm lập trình cốt lõi trong JavaScript và jQuery.

Cuốn sách đầy "sắc màu" này sử dụng cách tiếp cận trực quan để dạy JavaScript & jQuery, cho bạn thấy cách làm cho các trang web trở nên tương tác hơn và giao diện trực quan hơn thông qua việc sử dụng các ví dụ đầy cảm hứng. Nội dung dễ hiểu đối với người không có kinh nghiệm lập trình trước đó, ngoài việc biết cách tạo một trang web cơ bản bằng HTML & CSS. Bạn sẽ tìm hiểu được các kỹ thuật được sử dụng phổ biến trên nhiều trang web (chẳng hạn như thêm hoạt ảnh, bảng tab, thanh trượt nội dung, biểu mẫu, và sắp xếp dữ liệu) .. Giới thiệu khái niệm lập trình cốt lõi trong JavaScript và jQuery.