×

Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming

Download Our FREE File!
"Một sự pha trộn ngắn gọn và cân bằng giữa các nguyên tắc và thực dụng. Tôi thích chương trình phát triển chương trình giống như hướng dẫn. Cuốn sách này đã thu hút niềm vui đầu tiên của tôi về lập trình. Plus, JavaScript!" —Brendan Eich, người tạo JavaScript

"Một sự pha trộn ngắn gọn và cân bằng giữa các nguyên tắc và thực dụng. Tôi thích chương trình phát triển chương trình giống như hướng dẫn. Cuốn sách này đã thu hút niềm vui đầu tiên của tôi về lập trình. Plus, JavaScript!" —Brendan Eich, người tạo JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ của Web và nó là trung tâm của mọi trang web hiện đại từ blog cá nhân thấp nhất đến Google Apps hùng mạnh. Mặc dù rất đơn giản cho người mới bắt đầu chọn và chơi với, JavaScript không phải là đồ chơi — đó là một ngôn ngữ linh hoạt và phức tạp, có khả năng hơn nhiều so với các thủ thuật sặc sỡ mà hầu hết các lập trình viên sử dụng.