×

Tài liệu học Unity 3D tiếng Việt

Download Our FREE File!
Nguồn: 3dvietpro. Với tài liệu bằng tiếng việt này, 3dvietpro hướng đẫn các bạn về cơ bản cách sử dụng, và làm một số ví dụ với lập trình game unity 3d và mô phỏng trên unity 3D giúp các bạn học cách nhanh chóng từ bước đầu. Size: 1.80 MB