×

TRỌN BỘ TÀI LIỆU TÌM HIỂU VỀ DEEP LEARNING TỪ CĂN BẢN TỚI NÂNG CAO - PART 1

Download Our FREE File!
SERIES TÌM HIỂU VỀ DEEP LEARNING TOÀN TẬP BAO GỒM 12 PHẦN - TỔNG QUAN KIẾN THỨC TOÀN DIỆN VỀ DEEP LEARNING CÓ MINH HỌA BẰNG HÌNH ẢNH

Deep Learning là một kỹ thuật trong Machine Learning, liên quan đến các thuật toán lấy cảm hứng từ cấu trúc và hoạt động của bộ não động vật gọi là Mạng nơ-ron nhân tạo (artificial neural networks).