×

BIGDATA - NGUỒN MỞ

Download Our FREE File!
Có rất nhiều điều thú vị về Big Data và cũng có rất nhiều sự nhầm lẫn về nó.

Những lý giải chính xác nhất về Big Data thông qua những ví dụ trục quan đề ai cũng có thể hiểu và thực hành Bigdata. Cụ thể, tài liệu tập trung phân tích nhưng khái niệm về: Big Data, Hadoop, Sqoop, Hive và Pig là gì và tại sao lĩnh vực này lại thú vị.