×

Python CookBook

Download Our FREE File!
Python CookBook không phải là một cuốn sách được thiết kế cho người mới bắt đầu học lập trình Python. Cuốn sách này dành riêng cho các lập trình viên Python đã có những kiến thức nhất định về lập trình Python

Python CookBook không phải là một cuốn sách được thiết kế cho người mới bắt đầu học lập trình Python. Cuốn sách này dành riêng cho các lập trình viên Python đã có những kiến thức nhất định về lập trình Python, muốn hiểu sâu hơn về ngôn ngữ Python, cốt lõi của các vấn đề và các kỹ thuật nâng cao để có thể lập trình tốt hơn, xây dựng được các ứng dụng có tốc độ xử lý tối ưu và sử dụng hiệu quả tài nguyên hệ thống hơn. Cuốn sách không giúp bạn tra cứu nhanh các hàm, module nào đó mà tập trung vào các chủ đề lập trình cụ thể, đưa cho bạn các giải pháp khả thi cùng các link trực tuyến để bạn dễ dàng tham khảo tiếp.