×

Test-Driven Development with Python

Download Our FREE File!
Cuốn sách Test-Driven Development with Python sẽ đưa bạn qua lần lượt các giai đoạn xây dựng ứng dụng web trong thực tế với Python, bạn không những được học về Python mà còn biết thêm rất nhiều, từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho ứng dụng, sử dụng JavaScript đến các công cụ test  tự động như Selenium

Cuốn sách Test-Driven Development with Python sẽ đưa bạn qua lần lượt các giai đoạn xây dựng ứng dụng web trong thực tế với Python, bạn không những được học về Python mà còn biết thêm rất nhiều, từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho ứng dụng, sử dụng JavaScript đến các công cụ test  tự động như Selenium, cùng các chủ đề nâng cao như NoSQL, Web Sockets và lập trình async. Cuốn sách không những hướng dẫn bạn lập trình web với Python trên Django mà còn giúp bạn hiểu phương pháp phát triển ứng dụng và làm sao để có những đoạn mã lệnh có phong cách, làm sao xây dựng ứng dụng web chuyên nghiệp, dễ bảo trì sau này hơn.