×

Problem Solving with Algorithms and Data Structures using Python

Download Our FREE File!
Cuốn sách viết khá kỹ và chi tiết về thuật giải, cấu trúc dữ liệu và giải thuật với các ví dụ minh họa có đầy đủ mô hình flow diagrams và mã lệnh Python. Đây là các kiến thức mà bất kỳ sinh viên CNTT nào cũng phải học và nhắc đi nhắc lại trong các chương trình chính quy.

Cuốn sách viết khá kỹ và chi tiết về thuật giải, cấu trúc dữ liệu và giải thuật với các ví dụ minh họa có đầy đủ mô hình flow diagrams và mã lệnh Python. Đây là các kiến thức mà bất kỳ sinh viên CNTT nào cũng phải học và nhắc đi nhắc lại trong các chương trình chính quy. Rèn luyện các kiến thức này giúp bạn nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, và kỹ năng tư duy logic rất nhiều. Nếu bạn mới bắt đầu học lập trình và muốn có kiến thức nền tảng về giải thuật, giải quyết vấn đề thì đây là cuốn sách bạn nên đọc và nên đọc nhiều lần. Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy nhiều vấn đề cơ bản về khoa học máy tính rất hay trong cuốn sách này bên cạnh những khái niệm liên quan đến lập trình Python.