×

Python rất là cơ bản

Download Our FREE File!
Python rất là cơ bản của Võ Duy Tuấn Sách được chia làm 15 chương, mỗi chương sẽ trình bày 1 khía cạnh của Python mà mình sẽ gặp phải và sẽ hữu ích khi biết các kiến thức này trong việc áp dụng Python vào công việc trong tương lai. Hello world Cú pháp Phân chia module Class Kết nối MySQL Kết nối Redis Kết nối Memcached Kết nối RabbitMQ Restful Client Thao tác trên tập tin Xử lý hình ảnh Xử lý file JSON Xử lý file XML Gởi email với SMTP Socket Programming