×

Hà Nội

Meetup Share

Stage 3 - Tình Nguyễn

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:50:50
Meetup Share

Stage 3 - Bình Nguyễn - Lading Page

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:49:50
Meetup Share

Stage 3 - Benedikt

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:49:20
Meetup Share

Stage 3 - Trần Quốc Kỳ - Chin Media

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:48:47
Meetup Share

Stage 3 - Đỗ Việt Phương - Cốc Cốc

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:48:17
Meetup Share

Stage 3 - Ivan

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:47:50
Meetup Share

Stage 3 - Mai Xuân Đạt

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:46:49
Meetup Share

Stage 3 - Jack Nguyễn - Insider

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:46:13
Meetup Share

Stage 3 - Đỗ Hữu Hưng

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:45:40
Meetup Share

Stage 3 - Trần Đức Huy

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:44:28
Meetup Share

Stage 3 - Vũ Hồng Chiên - Fsoft

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:43:52
Meetup Share

Stage 3 - Trần Trung Kiên

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:42:58
Meetup Share

Stage 3 - Trần Tuấn Anh - Mytour

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:42:24
Meetup Share

Stage 3 - Trần Diệp Bang

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:41:51
Meetup Share

Stage 2 - Nguyễn Phương Thanh - VHT

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:41:18
Meetup Share

Stage 2 - Vũ Lê Hoàng Anh - Cốc Cốc

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:40:42
Meetup Share

Stage 2 - Nguyễn Sơn Tùng - Viec.co

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:39:57
Meetup Share

Stage 2 - Hà Phương Anh - Beeketing

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:38:56
Meetup Share

Stage 2 - Nguyễn Văn Hoan - Novaonads

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:38:20
Meetup Share

Stage 2 - Nguyễn Ngọc Tuấn - Framgia

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:37:47
Meetup Share

Stage 2 - Hoàng Văn Hậu

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:37:17
Meetup Share

Stage 2 - Tomohide Kakeya - Scuti

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:36:50
Meetup Share

Stage 2 - anh Việt - Tiki

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:36:08
Meetup Share

Stage 2 - Nguyễn Sỹ Hà

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:34:04
Meetup Share

Stage 2 - Nguyễn Minh Thảo - Umbala

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:33:04
Meetup Share

Stage 2 - Hoàng Thanh Tùng - Tomochain

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:32:34
Meetup Share

Stage 2 - Huỳnh Ngọc Phi - NashTech

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:31:58
Meetup Share

Stage 2 - Phạm Thanh Tú - AgileTech

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:30:28
Meetup Share

Stage 2 - Ben - Google

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:29:37
Meetup Share

Stage 2 - Võ Thái Hiển - Chili

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:29:07
Meetup Share

Stage 1 - Lê Ngọc Tuấn - FPT.Ai

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:27:57
Meetup Share

Stage 1 - Vũ Nam Hưng

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:27:18
Meetup Share

Stage 1 - Lê Văn Giáp

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:26:48
Meetup Share

Stage 1 - Nguyễn Đăng Ngọc - VCCorp

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:26:12
Meetup Share

Stage 1 - Phương Lê, Thắng Chung - NashTech

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:25:24
Meetup Share

Stage 1 - Lê Thanh Hưng

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:24:51
Meetup Share

Stage 1 - Nguyễn Minh Tiến - Cinamon Ai Lab

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:24:11
Meetup Share

Stage 1 - Nguyễn Hữu Tuất - Fast Go

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:22:05
Meetup Share

Stage 1 - Tuấn Nguyễn - VCCorp

Slide diễn giả tại HN dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:21:14

Hồ Chí Minh

Meetup Share

Stage 3 - Lê Hoài Trâm

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:07:58
Meetup Share

Stage 3 - Dưng Thế Vinh - CityTech

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:07:25
Meetup Share

Stage 3 - Nguyễn Minh Đức IMGroup

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:06:40
Meetup Share

Stage 3 - Nguyễn Minh Đức - IMGroup

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:05:28
Meetup Share

Stage 3 - Hạnh Lê - PMAX

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:04:49
Meetup Share

stage 3 - Nguyễn Bá Ngọc - NBN Media

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:04:19
Meetup Share

Stage 3 - Jack Nguyễn - Insider

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:03:42
Meetup Share

Stage 3 - Michael Minh Đỗ

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:03:06
Meetup Share

Stage 3 - Nguyễn Mạnh Tấn - Haravan

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:02:24
Meetup Share

Stage 3 - Trần Quốc Kỳ - Chin Media

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:01:54
Meetup Share

Stage 3 - Mai Văn Bằng

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:01:24
Meetup Share

Stage 3 - Vũ Quang Thuỵ

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:00:48
Meetup Share

Stage 3 - Nguyễn Minh Thảo - Umbala

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 15:00:18
Meetup Share

Stage 3 - Jakie Khoa Phạm - IBL

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:59:47
Meetup Share

Stage 3 - Thuận Lê - Shopback

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:59:17
Meetup Share

Stage 3 - Nguyễn Tấn Triều

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:58:41
Meetup Share

Stage 3 - Võ Hùng Vĩ

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:58:11
Meetup Share

Stage 3 - Bùi Quốc Bảo - Knorex

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:57:35
Meetup Share

Stage 2 - Tùng Jacob - Thế Giới Di Động

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:57:05
Meetup Share

Stage 2 - Nguyễn Duy Vĩ - Tugo

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:56:23
Meetup Share

Stage 2 - Liêu Hưng Tiến - Haravan

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:55:55
Meetup Share

Stage 2 - Huỳnh Ngọc Phi - Nashtech

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:55:25
Meetup Share

Stage 2 - Nguyễn Sơn Tùng - Viec.co

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:54:43
Meetup Share

Stage 2 - Ryan Wilber - Tiki

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:53:58
Meetup Share

Stage 2 - Nguyễn Ngọc Long

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:53:19
Meetup Share

Stage 2 - Trần Đức Huy - Ahamove

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:52:45
Meetup Share

Stage 2 - Katy Le

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:52:06
Meetup Share

Stage 2 - Lưu Trọng An Hà

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:51:12
Meetup Share

Stage 2 - Võ Hoàng Chu Kiệt

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:50:42
Meetup Share

Stage 2 - Clint - HansenCX

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:49:57
Meetup Share

Stage 2 - Jeremy - GOBEAR

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:49:15
Meetup Share

Stage 2 - Stacie Chan - Google

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:48:20
Meetup Share

Stage 2 - Võ Thái Hiển - Chili

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:47:44
Meetup Share

Stage 1 - Nguyễn Quang Duy - Knorex

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:43:02
Meetup Share

Stage 1 - Trần Phong Phú - Sendo

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:42:08
Meetup Share

Stage 1 - Võ Duy Tuấn - Teamcrop

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:40:02
Meetup Share

Stage 1 - Trần Trọng Thanh

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:39:26
Meetup Share

Stage 1 - Tương Quốc Cương - ITC Group

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:38:52
Meetup Share

Stage 1 - Vivek Nayyar

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:38:13
Meetup Share

Stage 1 - Stacie - Google

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:37:40
Meetup Share

Stage 1 - Markus - CodingAsia

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:36:31
Meetup Share

Stage 1 - Charles Lee

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:35:40
Meetup Share

Stage 1 - Tú Nguyễn

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:35:10
Meetup Share

Stage 1 - Đỗ Thanh Lam

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:34:36
Meetup Share

Stage 1 - Nguyễn Hoàng Việt

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:34:06
Meetup Share

Stage 1 - Trần Quang Kiên

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:33:06
Meetup Share

Stage 1 - Nguyễn Thị Trà My

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:32:15
Meetup Share

Stage 1 - Huỳnh Ngọc Duy

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web Summit 2018
2018-12-27 14:30:12
Meetup Share

Stage 1 - Nguyễn Văn Giáp

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web SUmmit 2018
2018-12-27 14:28:29
Meetup Share

Stage 1 - Đoàn Duy Khoa

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web SUmmit 2018
2018-12-27 14:26:56
Meetup Share

Stage 1 - Hoàng Nguyễn

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web SUmmit 2018
2018-12-27 14:26:05
Meetup Share

Vũ Kim Oanh

Slide diễn giả tại HCM dành cho người tham dự Vietnam Web SUmmit 2018
2018-12-27 14:19:59