×

PHP & MySQL: Novice to Ninja

Download Our FREE File!
4.0 trên 5 sao. Cuốn sách rất hay để bắt đầu nhanh chóng với PHP / MySQL nhưng không dành cho người mới bắt đầu

Đây là một cuốn sách hay giúp bạn tăng tốc khá nhanh với PHP và MySQL nếu bạn không có kinh nghiệm gì với một trang web điều khiển dữ liệu.