×

Fundamental Kotlin

Download Our FREE File!
Fundamental Kotlin là một cuốn sách tập trung vào ngôn ngữ lập trình Kotlin và nó được so sánh với Java. Cuốn sách này tập trung vào các tính năng và khía cạnh quan trọng nhất của ngôn ngữ. Sách không đi quá nhiều lý thuyết vì nó tập trung vào các ví dụ chính xác với các ghi chú và mã được cung cấp.

Fundamental Kotlin là một cuốn sách tập trung vào ngôn ngữ lập trình Kotlin và nó được so sánh với Java. Cuốn sách này tập trung vào các tính năng và khía cạnh quan trọng nhất của ngôn ngữ. Sách không đi quá nhiều lý thuyết vì nó tập trung vào các ví dụ chính xác với các ghi chú và mã được cung cấp.

Cuốn sách này dành cho các nhà phát triển và cho những người đang trên đường trở thành nhà phát triển. Điều cần thiết là phải có ít nhất một số kiến ​​thức cơ bản về lập trình máy tính, đặc biệt là về Java. Cơ bản Kotlin được tưởng tượng là hướng dẫn cho Kotlin cho các nhà phát triển đã dành thời gian cho các dự án do Java cung cấp nhưng nó không bắt buộc. Nếu bạn đã lập trình một thời gian, bạn sẽ dễ dàng theo dõi cuốn sách này.