×

Professional Android

Download Our FREE File!
Cuốn sách lập trình android cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là Professional Android. Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách tận dụng tối đa các tính năng mới nhất của Android để tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ và hấp dẫn. Bao gồm các phương pháp hay nhất, vòng đời ứng dụng Android. Các kỹ thuật thiết kế giao diện người dùng như xây dựng một ứng dụng cho các kích thước màn hình khác nhau. Nó còn bao gồm cả máy tính bảng.

Cuốn sách lập trình android cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là Professional Android. Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách tận dụng tối đa các tính năng mới nhất của Android để tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ và hấp dẫn. Bao gồm các phương pháp hay nhất, vòng đời ứng dụng Android. Các kỹ thuật thiết kế giao diện người dùng như xây dựng một ứng dụng cho các kích thước màn hình khác nhau. Nó còn bao gồm cả máy tính bảng.

Professional Android thông qua một loạt các dự án. Bạn sẽ được giới thiệu các tính năng mới của nền tảng Android. Dần dần học cách xây dựng các ứng dụng trong thế giới thực. Cuốn sách đưa ra hàng loạt các ví dụ thực tế. Điều này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn tổng quát và thực tế nhất về lập trình android. Tuy nhiên thì nó cũng đòi hỏi bạn phải có những kiến thức chuyên sâu để có thể đọc và hiểu chúng.