×

The Busy Coder’s Guide to Android Development

Download Our FREE File!
Thế giới cộng nghệ luôn phát triển, lập trình android cũng không nằm ngoài quy luật này. Việc phát triển android một cách nhanh chóng làm cho những cuốn sách cũng trở nên lỗi thời. Nhưng với The Busy Coder’s Guide to Android Development nó luôn luôn được cập nhật và đổi mới. Nếu bạn mua cuốn sách lập trình andorid này, bạn nên mua phiên bản mới nhất của cuốn sách. Bởi các phiên bản mới được phát hành sau vài tháng.

Thế giới công nghệ luôn phát triển, lập trình android cũng không nằm ngoài quy luật này. Việc phát triển android một cách nhanh chóng làm cho những cuốn sách cũng trở nên lỗi thời. Nhưng với The Busy Coder’s Guide to Android Development nó luôn luôn được cập nhật và đổi mới. Nếu bạn mua cuốn sách lập trình android này, bạn nên mua phiên bản mới nhất của cuốn sách. Bởi các phiên bản mới được phát hành sau vài tháng.

Cuốn sách này bao gồm các phiên bản Android Studio mới nhất và phiên bản Android Nougat mới nhất. Với hơn 200 chương, nó sẽ hướng dẫn bạn từ cấp độ bắt đầu đến cấp độ nâng cao. Tìm hiểu về các kỹ thuật, công cụ phát triển, giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu và nhiều hơn nữa. Các chương cốt lõi của cuốn sách bao gồm những điều cơ bản về thiết lập môi trường phát triển. Giao diện người dùng, quản lý dữ liệu và hơn thế nữa. Trước khi phân nhánh thành “những con đường mòn” bao gồm hàng tá chủ đề nâng cao được thiết kế để đọc khi cần.