×

Secrets of the JavaScript Ninja

Download Our FREE File!
John Resig - tác giả của thư viện JQuery cũng chính là tác giả của cuốn sách này. Bear Bibeault, một developer nổi tiếng và cũng là đồng tác giả của một số cuốn sách khác cũng đóng góp cho cuốn sách này. Do đó, đây sẽ là cuốn sách hữu ích hướng dẫn bạn làm chủ ngôn ngữ này theo ba giai đoạn: thiết kế, xây dựng và duy trì.

John Resig - tác giả của thư viện JQuery cũng chính là tác giả của cuốn sách này. Bear Bibeault, một developer nổi tiếng và cũng là đồng tác giả của một số cuốn sách khác cũng đóng góp cho cuốn sách này. Do đó, đây sẽ là cuốn sách hữu ích hướng dẫn bạn làm chủ ngôn ngữ này theo ba giai đoạn: thiết kế, xây dựng và duy trì.

 

Sách bắt đầu với các key concept, như các mối quan hệ giữa các function, object và thông tin, được dạy từ quan điểm của tác giả. Bạn sẽ phát triển từ junior thành Developer chất khi bạn có những hiểu biết mới mẻ hơn về các kỹ thuật bạn sử dụng hằng ngày, đồng thời khám phá được các tính năng mà bạn chưa từng biết được. Học xong, bạn đã có thể code các ứng dụng JavaScript tuyệt vời và thậm chí có thể viết các thư viện và framework riêng nữa.