×

Maintainable JavaScript: Writing Readable Code

Download Our FREE File!
Đây là cuốn sách JavaScript được anh Nguyễn Xuân Huy từ Cybozu giới thiệu cho bạn đọc TopDev Blog. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn viết code “ sạch ” khi làm việc trong một team, vì đôi khi bạn có thể viết code “ sạch “ một mình, nhưng lại khó phối hợp khi làm việc trong team. Với các best practice về JavaScript trong cuốn sách này, bao gồm kiểu code, mẹo lập trình và automation, bạn sẽ học cách viết code để các thành viên khác trong team có thể maintain dễ dàng sau này.

Đây là cuốn sách JavaScript được anh Nguyễn Xuân Huy từ Cybozu giới thiệu cho bạn đọc TopDev Blog. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn viết code “ sạch ” khi làm việc trong một team, vì đôi khi bạn có thể viết code “ sạch “ một mình, nhưng lại khó phối hợp khi làm việc trong team.

 

Với các best practice về JavaScript trong cuốn sách này, bao gồm kiểu code, mẹo lập trình và automation, bạn sẽ học cách viết code để các thành viên khác trong team có thể maintain dễ dàng sau này.

 

Tác giả Nicholas Zakas đã tập hợp rất nhiều kinh nghiệm hay với tư cách là một IT Manager hàng đầu tại Yahoo!, sau khi từ một Developer độc lập cho đến một Developer làm việc nhóm giỏi. Ông cũng đưa vào các cách giúp Developer tư duy tốt để viết code “ sạch “. Bạn có thể sử dụng các mẹo và kỹ thuật trong cuốn sách này để giúp team của bạn làm việc nhóm tốt hơn.