×

Learn JavaScript VISUALLY

Download Our FREE File!
Không phải ai cũng “nhai” nổi những cuốn sách dày cộm, chi chít toàn những chữ là chữ. Nếu thiên về ghi nhớ bằng hình ảnh, bạn rất nên tham khảo tài liệu Javascript này!

Không phải ai cũng “nhai” nổi những cuốn sách dày cộm, chi chít toàn những chữ là chữ. Nếu thiên về ghi nhớ bằng hình ảnh, bạn rất nên tham khảo tài liệu Javascript này!

 

Thay vì những dòng code khô cứng dài “ thiên thu bất tận “, Learn Javascript visually tràn ngập màu sắc với hình ảnh minh họa bắt mắt. Bạn sẽ dễ dàng học Javascript cơ bản một cách trực quan, sinh động.