×

Eloquent JavaScript. A Modern Introduction to Programming

Download Our FREE File!
Học JavaScript qua ví dụ là một trong những cách nhanh và hiệu quả nhất. Điểm khác biệt của Eloquent Javascript so với nhiều sách thực hành khác là, không chỉ đưa ra “ công thức “ cho bạn làm theo, sách còn hướng dẫn bạn cách để code hiệu quả, tinh tế.

Học JavaScript qua ví dụ là một trong những cách nhanh và hiệu quả nhất.

 

Điểm khác biệt của Eloquent Javascript so với nhiều sách thực hành khác là, không chỉ đưa ra “ công thức “ cho bạn làm theo, sách còn hướng dẫn bạn cách để code hiệu quả, tinh tế.

 

Sách bắt đầu với các khái niệm lập trình cơ bản, tiếp đến là cách sử dụng các biến, kiểm soát các cấu trúc, chức năng, cũng như cấu trúc dữ liệu. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn sâu hơn về nghệ thuật đích thực của ngôn ngữ JavaScript: các chức năng bậc cao, và lập trình hướng đối tượng.