×

Head First JavaScript Programming: A Brain-Friendly Guide

Download Our FREE File!
Cuốn sách này sẽ giúp bạn học mọi thứ - từ nguyên tắc cơ bản đến các chủ đề phức tạp hơn trong lập trình JavaScript. Không chỉ đọc sách đơn thuần, bạn còn được chơi game, giải đố, khám phá bí mật, cũng như tương tác với JavaScript theo những cách cực kỳ vui và mới mẻ.

Cuốn sách này sẽ giúp bạn học mọi thứ - từ nguyên tắc cơ bản đến các chủ đề phức tạp hơn trong lập trình JavaScript. Không chỉ đọc sách đơn thuần, bạn còn được chơi game, giải đố, khám phá bí mật, cũng như tương tác với JavaScript theo những cách cực kỳ vui và mới mẻ.

 

Và dĩ nhiên, bạn cũng sẽ viết rất nhiều code- đủ để có thể bắt đầu xây dựng các ứng dụng web của riêng bạn!