×

Moonwalking with Einstein

Download Our FREE File!
Google rất tuyệt vời nhưng đi kèm với những tiện ích mà nó cung cấp thì Google thực sự đã làm hỏng sự ham học hỏi của chúng ta. Hầu hết các nhà phát triển không được dạy kỹ năng ghi nhớ và thậm chí bản thân của họ cũng không tự giác nỗ lực cải thiện điều đó. Kết quả là, các thiết bị công nghệ vô tình như gông cùm khóa chặt tiềm năng của họ lại. Có một sự thật rằng các nhà phát triển hiện nay phải vật lộn để viết một vài dòng code mà không cần tham khảo từ Google hoặc StackOverflow.

Google rất tuyệt vời nhưng đi kèm với những tiện ích mà nó cung cấp thì Google thực sự đã làm hỏng sự ham học hỏi của chúng ta. Hầu hết các nhà phát triển không được dạy kỹ năng ghi nhớ và thậm chí bản thân của họ cũng không tự giác nỗ lực cải thiện điều đó. Kết quả là, các thiết bị công nghệ vô tình như gông cùm khóa chặt tiềm năng của họ lại. Có một sự thật rằng các nhà phát triển hiện nay phải vật lộn để viết một vài dòng code mà không cần tham khảo từ Google hoặc StackOverflow.

Cuốn sách Moonwalking with Einstein của Joshua Foer và Mike Chamberlain dạy các chiến thuật cụ thể, tận dụng tối đa sự tập trung, giúp bạn nhớ các phím tắt, status codes hoặc arguments cho một function để có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Tác giả tiết lộ các mẹo về cách tốt nhất để ta có thể rèn luyện trí nhớ và học các kỹ thuật trong một thời gian ngắn.