×

AJAX TOÀN TẬP - PART1

Download Our FREE File!
AJAX TOÀN TẬP - SERIES TÌM HIỂU VỀ AJAX BAO GỒM 7 PHẦN, TỔNG HỢP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ AJAX

AJAX-  Asynchronous JavaScript and XML (tạm dịch là JavaScript và XML không đồng bộ), là kỹ thuật mới để tạo các ứng dụng web giàu tính tương tác, nhanh hơn và mượt mà hơn với sự giúp đỡ của XML, HTML, CSS và JavaScript.