×

Practical Linear Algebra: A Geometry Toolbox

Download Our FREE File!
Dạy cho bạn những thuật toán, đó là điều cần thiết cho lập trình game. Cuốn sách này mang lại cho ta nhiều ví dụ và ứng dụng trong thế giới thực.

Dạy cho bạn những thuật toán, đó là điều cần thiết cho lập trình game. Cuốn sách này mang lại cho ta nhiều ví dụ và ứng dụng trong thế giới thực.