×

AI Techniques For Game Programming

Download Our FREE File!
Trong tài liệu này bao gồm tất cả mọi thứ bạn cần biết để tạo các đối tượng có trí tuệ nhân tạo (AI) cho các game. Nó chứa đầy những mẫu AI có sẵn thông minh và hữu ích.

Trong tài liệu này bao gồm tất cả mọi thứ bạn cần biết để tạo các đối tượng có trí tuệ nhân tạo (AI) cho các game. Nó chứa đầy những mẫu AI có sẵn thông minh và hữu ích.