×

Game Engine Architecture

Download Our FREE File!
Được đánh giá là “sách giáo khoa không thể thiếu của ngành lập trình game”, nó cung cấp cho người đọc một hướng dẫn đầy đủ về lý thuyết cả thực hành phát triển game.

Được đánh giá là “sách giáo khoa không thể thiếu của ngành lập trình game”, nó cung cấp cho người đọc một hướng dẫn đầy đủ về lý thuyết cả thực hành phát triển game.