×

Advanced Android Application Development (4th Edition)

Download Our FREE File!
Đối với lập trình viên Android dày dạn kinh nghiệm đang tìm kiếm các chủ đề nâng cao và chuyên sâu hơn, Advance Android Application Development là một lựa chọn tuyệt vời. Cuốn sách này vượt xa những thứ cơ bản và dạy các kỹ thuật lập trình Android cao cấp để giúp các lập trình viên xây dựng các ứng dụng ở mức chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, Advance Android Application Development cung cấp cho nhà phát triển một bộ hướng dẫn toàn diện chắc chắn sẽ có ích.

Đối với lập trình viên Android dày dạn kinh nghiệm đang tìm kiếm các chủ đề nâng cao và chuyên sâu hơn, Advance Android Application Development là một lựa chọn tuyệt vời. Cuốn sách này vượt xa những thứ cơ bản và dạy các kỹ thuật lập trình Android cao cấp để giúp các lập trình viên xây dựng các ứng dụng ở mức chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, Advance Android Application Development cung cấp cho nhà phát triển một bộ hướng dẫn toàn diện chắc chắn sẽ có ích.