×

Head First Android Development

Download Our FREE File!
Một lần nữa, tuyển tập seri Head First đã mang đến cuốn sách tuyệt vời cho các lập trình viên. Head First Android Development thể hiện cách tiếp cận độc đáo, hướng dẫn bằng hình ảnh để học lập trình Android trở nên thú vị và hấp dẫn. Ngay cả đối với người mới bắt đầu làm quen Android, cuốn sách này sẽ giúp bạn nắm bắt cách xây dựng ứng dụng Android đầu tiên của mình một cách nhanh chóng. Nếu bạn là một người có tầm nhìn, cuốn sách này sẽ giúp bạn đi đúng con đường nên đi.

Một lần nữa, tuyển tập seri Head First đã mang đến cuốn sách tuyệt vời cho các lập trình viên. Head First Android Development thể hiện cách tiếp cận độc đáo, hướng dẫn bằng hình ảnh để học lập trình Android trở nên thú vị và hấp dẫn. Ngay cả đối với người mới bắt đầu làm quen Android, cuốn sách này sẽ giúp bạn nắm bắt cách xây dựng ứng dụng Android đầu tiên của mình một cách nhanh chóng. Nếu bạn là một người có tầm nhìn, cuốn sách này sẽ giúp bạn đi đúng con đường nên đi.