×

VIETNAM IT & DEVELOPER MARKET REPORT Q2 - 2018

Download Our FREE File!
[TOPDEV] BÁO CÁO TỔNG QUAN TOÀN NGÀNH LẬP TRÌNH Q2/2018 - Giới thiệu chung - Nhu cầu thị trường - Kỹ năng & công nghệ - Mức lương - Đào tạo

Trong Q2 năm 2018, lập trình vẫn là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất. Đặc biệt hơn nữa, nhiều chuyên gia nhận định Việt Nam sẽ trở thành blockchain hub của khu vực trong thời gian tới. Với số lượng việc làm được tìm kiếm đạt mốc cao nhất trong 3 năm trở lại đây.