×

Invent Your Own Computer Games with Python

Download Our FREE File!
Invent Your Own Computer Games with Python sẽ hướng dẫn bạn làm  thế nào để tạo ra các trò chơi máy tính sử dụng ngôn ngữ lập trình Python - ngay cả khi bạn chưa biết gì về lập trình trước đó. Bắt đầu bằng cách xây dựng trò chơi cổ điển như Hangman, đoán số, Tic-Tac-Toe,

Invent Your Own Computer Games with Python sẽ hướng dẫn bạn làm

 thế nào để tạo ra các trò chơi máy tính sử dụng ngôn ngữ lập trình Python - ngay cả khi bạn chưa biết gì về lập trình trước đó. Bắt đầu bằng cách xây dựng trò chơi cổ điển như Hangman, đoán số, Tic-Tac-Toe, rồi đến các 

trò chơi phức tạp hơn như trò chơi săn kho báu, trò chơi va 

chạm với hiệu ứng âm thanh,…. Xuyên suốt quyển sách, bạn sẽ học được các khái niệm về lập trình và toán học quan trọng, các kiến thức khoa học máy tính cơ bản. Đọc sách và làm theo các hướng dẫn, bài tập bạn sẽ có được nền tảng vững chắc về lập trình Python và rất thú vị khi bạn có được những game do chính tay bạn lập trình.