×

C# Network Programming

Download Our FREE File!
Thông thường chúng ta sẽ quan tâm những quyển sách mới, nhưng đôi khi có những cuốn sách cũ quá tốt để bỏ qua. Như trường hợp này là C# Network Programming của Richa, một trong những cuốn sách như vậy

Thông thường chúng ta sẽ quan tâm những quyển sách mới, nhưng đôi khi có những cuốn sách cũ quá tốt để bỏ qua. Như trường hợp này là C# Network Programming của Richa, một trong những cuốn sách như vậy. Tập trung vào lập trình mạng ở mức độ thấp, cuốn sách này có những thứ bạn có thể áp dụng ngay. Và mặc dù có tiêu đề "C #", cuốn sách này có thể áp dụng cho bất kỳ ngôn ngữ .NET nào.

Chương đầu tiên là phần giới thiệu dường như bắt buộc đối với C #. Điều này nên được bỏ qua, vì nó là những kiến thức quá phổ biến cho tất cả mọi người.