×

Expert C# 5.0

Download Our FREE File!
Expert C# 5.0 là một cuốn sách về việc tận dụng những gì tốt nhất từ C#

Expert C# 5.0 là một cuốn sách về việc tận dụng những gì tốt nhất từ C#. Nó mô tả nguyên tắc để viết tốt, hiệu suất cao, ứng dụng mạnh mẽ và những gì bạn cần phải hiểu khi đang code. Nếu bạn đã có kinh nghiệm với việc viết các ứng dụng được quản lý và muốn tìm hiểu thêm về cách tận dụng tốt nhất từ ngôn ngữ ở trình độ nâng cao, thì đây là cuốn sách dành cho bạn.