×
C# đã thay đổi đáng kể kể từ lần đầu tiên được giới thiệu. Với nhiều tính năng được nâng cấp, C# phát triển hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cần có sự hiểu biết sâu sắc để khai thác tối đa ngôn ngữ này và C# in depth sẽ giúp bạn điều đó.

C# đã thay đổi đáng kể kể từ lần đầu tiên được giới thiệu. Với nhiều tính năng được nâng cấp, C# phát triển hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cần có sự hiểu biết sâu sắc để khai thác tối đa ngôn ngữ này và C# in depth sẽ giúp bạn điều đó.