×

Optimizing Java

Download Our FREE File!
Điều chỉnh hiệu suất là một công việc thử nghiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là các kỹ sư nên ngồi một chỗ để phỏng đoán và mong đợi công việc hoàn thành.

Điều chỉnh hiệu suất là một công việc thử nghiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là các kỹ sư nên ngồi một chỗ để phỏng đoán và mong đợi công việc hoàn thành. Với cuốn sách thực tế này, các lập trình viên Java từ trung cấp đến cao cấp sẽ học cách làm việc với các công nghệ sắp xếp phức tạp và học cách điều chỉnh hiệu suất các ứng dụng Java bằng cách sử dụng phương pháp định lượng, có thể kiểm chứng được.