×

Exceptional C++: 47 Engineering Puzzles, Programming Problems, and Exception-Safety Solutions

Download Our FREE File!

Exceptional C++ giải thích khái niệm bằng cách sử dụng các câu đố và thách thức lập trình.

Exceptional C++ giải thích khái niệm bằng cách sử dụng các câu đố và thách thức lập trình. Nó sử dụng các hướng tiếp cận khác nhau và cuối cùng đưa ra giải pháp cho từng vấn đề. Hầu hết các vấn đề và giải pháp được lựa chọn từ các chuyên gia hàng đầu trong các nhóm newsgroup về C++. Cuốn sách giải thích về template programming, exceptions, lập trình môi trường đa luồng (multithreaded), quản lý bộ nhớ và tối ưu hóa trong ngôn ngữ lập trình C++. Độc giả có thể nhảy vào bất kỳ chủ đề nào mà không cần đọc từ đầu đến cuối cuốn sách. Nó vẫn chưa cập nhật các tiêu chuẩn C++ 11 hoặc C++ 14.