×

Báo cáo tình hình và xu hướng ngành IT năm 2018

Download Our FREE File!

Dự báo các xu hướng "thay đổi cục diện" làn sóng công nghệ 2018

Để đánh dấu sự kết thúc của một năm cực kì hoành tráng và náo nhiệt của làng công nghệ tại Việt Nam, vừa qua TopDev đã cho ra Báo cáo tình hình, những dự báo và xu hướng của ngành trong năm 2018, đánh giá lại tình hình lao động ngành công nghệ thông tin trong năm 2017 đồng thời đưa ra những dự đoán về xu hướng của ngành trong năm 2018.