×

Giáo trình HTML5 cơ bản

Download Our FREE File!

HTML5 mở ra 1 cuộc cách mạng trong lập trình giao diện web , từ giao diện đồ họa ,API, nhập liệu,tag … Đó là lý do đáng để chúng ta học HTML5 để áp dụng vào website thay cho các công nghệ truyền thống như flash , silverlight. Tài liệu cung cấp đầy đủ các tính năng của công nghệ HTML5 cho tới thời điểm này (HTML5 vẫn đang được nghiên cứu và hoàn thiện phát triển ) .

Chúng tôi cung cấp các kiến thức tổng quan , cốt lõi để các bạn hiểu và có thể áp dụng vào ứng dụng của mình . Size: 2MB, số trang: 69.