×

Báo cáo Lương, Phúc lợi và xu hướng ngành IT Việt Nam - Quý II/2017

Download Our FREE File!

Với sự thay đổi chóng mặt của thị trường nhân lực ngành IT, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu này với hai góc nhìn, từ nhà tuyển dụng và từ những người đang trực tiếp làm việc trong ngành công nghệ.

Từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 15 tháng 6 năm 2017, chúng tôi đã tiến hành khảo sát ý kiến từ hàng ngàn ứng viên và nhà tuyển dụng ngành IT. Bên cạnh đó, sử dụng dữ liệu qua mạng lưới tuyển dụng của TopDev trong 3 năm vừa qua cũng được sử dụng nhằm tạo ra những thông tin chính xác nhất.