×

VIETNAM DEVELOPER REPORT | An Overview of Trends & Insights 2016

Download Our FREE File!
VIETNAM DEVELOPER REPORT An Overview of Trends & Insights 2016 Đa phần lập trình viên có việc làm. 91% lập trình viêntrong lực lượng lao động “được trả lương ngay theo việc” (có cả full-time, self-employed và freelance).