×

Ebook Bootstrap 3 Tieng Viet V1.0

Download Our FREE File!
Ebook Bootstrap 3 Tiếng Việt V1.0 được viết bởi admin website giaotrinhcntt.com nhân dịp ra mắt Cộng Đồng CNTT Pveser. Bootstrap là một bộ sưu tập miễn phí các công cụ để tạo ra các trang web và các ứng dụng web Bootstrap chứa HTML và CSS dựa trên các mẫu thiết kế cho các văn bản, các hình thức, các nút, chuyển hướng và các thành phần khác Bootstrap cũng có phần mở rộng JavaScript tùy chọn Bootstrap là mã nguồn mở và có sẵn trên GitHub Phiên bản mới nhất của Boostrap tính đến thời điểm tôi viết tài liệu này: Bootstrap 3.3.4 Size: 672 KB (688,296 bytes)