×

Bảo Mật Nhập Môn - Bảo mật cơ bản cho developer

Download Our FREE File!
Nội dung ebook Độ bảo mật của HTTP Các lỗ hổng bảo mật thường gặp, độ nguy hiểm và cách phòng chống: SQL Injection, XSS, CSRF,... Những phương pháp bảo mật hiệu quả, dễ thực hiện Case study: Lỗ hổng bảo mật của Lotte Cinema, Lozi.vn Tất cả được trình bày với những ví dụ cụ thể sinh động, qua giọng văn hài hước, gần gũi của anh Huy Hoàng Phạm, chủ blog nổi tiếng Tôi đi code dạo.