PHP

Full 2 Source Code Đồ Án Lập Trình Web Bằng PHP

 Full 2 Source Code Đồ Án Lập Trình Web Bằng PHP
Full 2 Source Code Đồ Án Lập Trình Web Bằng PHP

Source của các Đồ án: Quản lý Website tin tức thời trang và cuộc sống PHP Quản lý Website tuyển dụng việc làm PHP Nguồn: AnNguyenIT.Com Nguồn sưu tầm từ Blog Thành Trung IT chia sẻ đến các bạn Full 3 Source Code Đồ Án Lập Trình Web Bằng PHP mình sưu tầm được trong thời gian qua. Vì bộ code này sưu tầm lâu rồi nên một số project sẽ có một số lỗi mong các bạn thông cảm. Mình chia sẻ nhằm mục đích tham khảo, học tập và hoàn thiện hơn chứ đừng như cỗ máy chỉ biết Copy Code nhé. Hi vọng sẽ có ích đối với bạn.

$ 4.85 Download File

Bộ tài liệu học lập trình PHP & Mysql Tại Nhất NGhệ Full

Bộ tài liệu học lập trình PHP & Mysql Tại Nhất NGhệ Full
Bộ tài liệu học lập trình PHP & Mysql Tại Nhất NGhệ Full

Trong tài liệu này sẽ nói rất rõ ràng về những bước cần làm khi học PHP , hướng dẫn rõ cho bạn phải làm như thế nào để tạo được 1 trang web đơn giản theo hướng đối tượng . Bộ tài liệu này sẽ gồm có Giới Thiệu PHP Cơ Bản LẬp Trình Với PHP Cơ Bản Thao Tác Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu Mảng - Array Chuổi Trong PHP Form và XML Tạo Và Quản Lý Database với Phpmyadmin Chiến hết được phần này chắc chắn bạn đã có thể được cho mình 1 trang web ở mức đơn giản có đầy đủ chúc năng của 1 site tin tức cơ bản , hay 1 trang bán hàng cơ bản rồi , kết hợp nó với những tài liệu trước về HTML và CSS chắc chắn các bạn sẽ làm tốt được 1 trang web và cũng là nền tảng để bạn đến với con đường lập trình Web . Size: 8.46 MB (8,873,041 bytes)

$ 7.34 Download File

PHP & MySQL: Novice to Ninja, 5th Edition

PHP & MySQL: Novice to Ninja, 5th Edition
PHP & MySQL: Novice to Ninja, 5th Edition

The Easy Way to Build Your Own Database Driven Website Book Description: PHP & MySQL: Novice to Ninja is a practical hands-on guide to learning all the tools, principles and techniques needed to build a fully-functional database-driven web site using PHP & MySQL. Author: Kevin Yank Year: May 18, 2012 Pages: 481 Language: English File size: 21.32 MB File format: PDF

$ 1.59 Download File

Chia Sẻ Full 3 Source Code Đồ Án Lập Trình Web Bằng PHP

Chia Sẻ Full 3 Source Code Đồ Án Lập Trình Web Bằng PHP
Chia Sẻ Full 3 Source Code Đồ Án Lập Trình Web Bằng PHP

Nguồn: AnNguyenIT.Com Nguồn sưu tầm từ Blog Thành Trung IT chia sẻ đến các bạn Full 3 Source Code Đồ Án Lập Trình Web Bằng PHP mình sưu tầm được trong thời gian qua. Vì bộ code này sưu tầm lâu rồi nên một số project sẽ có một số lỗi mong các bạn thông cảm. Mình chia sẻ nhằm mục đích tham khảo, học tập và hoàn thiện hơn chứ đừng như cỗ máy chỉ biết Copy Code nhé. Hi vọng sẽ có ích đối với bạn. Size: 71.4 MB (74,880,728 bytes)

$ 8.89 Download File

PHP Solutions - Dynamic Web Design Made Easy

PHP Solutions - Dynamic Web Design Made Easy
PHP Solutions - Dynamic Web Design Made Easy

Authors: Powers, David Number of Pages: XIX, 512 This book gives you real value right away through a series of practical examples that you can incorporate directly into your sites, optimizing performance and adding functionality.

$ 8.65 Download File

The Definitive Guide To Magento

The Definitive Guide To Magento
The Definitive Guide To Magento

This book has two primary audiences. The first includes website designers and developers looking for an eCommerce solution for clients. Magento can not only be manipulated in terms of design but it can meet some of the most complex development requirements. The second audience includes small to medium-sized business owners who are looking to establish an online eCommerce presence. For most business, Magento is ready to perform right after installation. You can easily configure Magento with very little knowledge of PHP or HTML. Magento also allows you to install themes to modify your store’s appearance Pages 329 Filesize 16.2 MB

$ 2.17 Download File

PHP and MySQL Recipes

PHP and MySQL Recipes
PHP and MySQL Recipes

A Problem-Solution Approach Authors: Kromann, Frank M. PHP and MySQL Recipes: A Problem-Solution Approach supplies you with complete code for all of the common coding problems you are likely to face when using PHP and MySQL together in your day-to-day web application development. This invaluable guide includes over 200 recipes and covers numerous topics. Number of Pages: XXXIII, 361

$ 2.16 Download File

Pro PHP and jQuery

Pro PHP and jQuery
Pro PHP and jQuery

Authors: Wald, Keith, Lengstorf, Jason Copyright: 2016 Number of Pages: XVI, 370 Updated for the new PHP 7 release, learn to utilize built-in PHP functions to build calendar tools.

$ 6.76 Download File

PHP Master: Write Cutting-edge Code

PHP Master: Write Cutting-edge Code
PHP Master: Write Cutting-edge Code

PHP Master: Write Cutting-edge Code is tailor-made for PHP developers who are serious about refining their server-side applications. This book will help you to employ the most effective object oriented programming approaches, wrap your projects in layers of security, and ensure your code is doing its job perfectly.

$ 9.49 Download File

Pro PHP Application Performance

Pro PHP Application Performance
Pro PHP Application Performance

Tuning PHP Web Projects for Maximum Performance. Authors: Padilla, Armando, Hawkins, DUPTim. This book contains tips, tricks, and techniques to make new and existing PHP applications much faster and less resource-hungry. Number of Pages: 264

$ 2.23 Download File